contact0987.739.111[giaban]11,000,000 VNĐ[/giaban] [tomtat] - Giá: 11,000. 000 VND/1000 hạt[/tomtat]
[mota]


- Túi 1000 hạt

Ớt 3 màu, dạng ớt snack, phù hợp với phân khúc thị trường cao cấp, dùng ăn tươi với độ brix cao (khoảng 9-10):
- Triora RZ: màu cam
- Trirosso RZ: màu đỏ
- Triyellow RZ: màu vàng
 [/mota]