contact0987.739.111[giaban]2,500,000 VNĐ[/giaban] [tomtat] - Giá: 2,500. 000 VND/1000 hạt[/tomtat]
[mota]


- Túi 1000 hạt
Ớt chuông màu đỏ phù hợp với điều kiện trồng ngoài trời và trồng trong nhà với mức đầu tư cơ bản thấp ( ví dụ nhà lưới )
-  Cho thu hoạch sớm
- Cây chắc khỏe
- Dải chống chịu bệnh cao
- Chất lượng trái cao
Dạng ớt đỏ phù hợp trồng mùa xuân trong nhà màng. Cho thu hoạch sớm cây ngắn, trái có thể thu ngay ở nhiệt độ nóng


 [/mota]