contact0987.739.111[giaban]3500,000 VNĐ[/giaban] [tomtat] - Giá:3,500. 000 VND/1000 hạt[/tomtat]
[mota]


- Túi 1000 hạt
Giống ớt chuông quả màu đỏ, cây cao vừa phải, lá thoáng, trái lớn (200 gram). Năng suất cao, đạt năng suất cao trong thời gian ngắn.
Cây khỏe chống chịu tốt với triệu chứng nứt quả. Năng suất cao, trái đồng đều về kích thước. Màu đỏ đẹp, không phù hợp thu xanh, cho thu hoạch sớm và quả chuyển màu sớm. Kháng chịu tuyến trùng và phấn trắng rất tốt. [/mota]