contact0987.739.111[giaban]2,150,000 VNĐ[/giaban] [tomtat] - Giá: 2,150. 000 VND/1000 hạt[/tomtat]
[mota]


- Túi 1000 hạt
Dạng cây cao, mắt thưa, lá thoáng, khả năng ra hoa đậu trái rất tốt.Ớt ngọt dạng quả chuông, sức sống cây mạnh, dạng quả đều, màu vàng sáng.

 [/mota]