contact0987.739.111[giaban] 3,500,000 VNĐ[/giaban] [tomtat] - Giá: 3,500. 000 VND/1000 hạt[/tomtat]
[mota]


- Túi 1000 hạt

Cây lùn, đốt ngắn, quả dày và cứng, bảo quản lâu (trên 20 ngày, do đó có thể vận chuyển đường biển dài ngày từ Trung Mỹ sang Mỹ). Kháng TSWV (virut héo đốm cà chua) [/mota]