contact0987.739.111


[giaban] 1,000 VNĐ[/giaban] [tomtat] - Giá: 1,000 VND

[/tomtat]
[mota]


Do 1 chùm có số lượng quả nhiều nên sức nặng là rất lớn trong suốt quá trình sinh trưởng của cây. Với nẹp chùm hoa giúp chùm hoa được bảo vệ không bị gẫy gập khi quả phát triển, hoặc thời tiết mưa, gió to.[/mota]