contact0987.739.111[giaban]1,200,000 VNĐ[/giaban] [tomtat] - Giá:1,200,000 VND/1M2
- Diện tích 1000-2000 m2
- Hệ thống thủy canh trồng rau salad
- Khu vực cây giống
- Nhà màng
- Hệ thống tưới
[/tomtat]
[mota]
Hiện nay chúng tôi đang chuyển giao công nghệ sản xuất rau thủy canh thương mại trong nhà màng. Các đơn vị có nhu cầu sản xuất rau thủy canh có thể gọi theo số 0439.917.111 để được tư vấn trực tiếp.

Qui trình thực hiện xây dựng chuyển giao công nghệ trồng rau thủy canh tổng quan bao gồm:
1. Khảo sát thực trạng khu vực sản xuất, lên bản vẽ thiết kế tổng quan.
2.Xét nghiệm mẫu nước tại khu vực ( nếu nguồn nước đạt tiêu chuẩn sẽ đủ điều khiện sản xuất rau. Nếu chưa đạt tiêu chuẩn phải tiến hành xử lý nguồn nước).
3. Xác định loại rau sản xuất để tiến hành xây dựng hệ thống và chế độ dinh dưỡng phù hợp với loại rau đó.
4. Xây dựng nhà màng, nhà kính đúng qui cách.
5.Lắp đặt hệ thống tưới phun sương. ( phần bổ sung chưa nằm trong đơn giá, phần này theo yêu cầu)
6. Lắp đặt hệ thống thủy canh chuẩn NFT.
7. Lắp đặt hệ thống chứa, cấp, thoát dinh dưỡng đúng tiêu chuẩn.
8. Chuyển giao công nghệ sản xuất rau. ( Qui trình từ ươm giống, công thức điều chỉnh dinh dưỡng, điều khiển hệ thống.)

Ngoài ra để tiết kiệm chi phí, hoặc do vị trí địa lý xa. Chúng tôi có thể tiến hành thiết kế, tư vấn xây dựng hệ thống, chúng tôi sẽ có kỹ sư tư vấn các bạn có thể thuê nhân lực tại địa phương hoặc nguồn nhân lực sẵn có để xây dựng theo qui trình công nghệ của chúng tôi.

Dưới đây là một số hình ảnh của qui trình sản xuất rau Salad thủy canh trong nhà màng
CÂY GIỐNG ĐƯA LÊN GIÀN TRỒNG SAU 1 TUẦN


THỜI KỲ CÂY PHÁT TRIỂN
(Sau 4 tuần rưỡi)THỜI KỲ PHÁT TRIỂN MẠNH
(Sau 5 tuần rưỡi )
THỜI KỲ THU HOẠCH
(Sau 7 tuần )[/mota]