contact0987.739.111
[giaban]15,000 VNĐ[/giaban] [tomtat] - Giá: 15. 000 VND/Chiếc[/tomtat]
[mota]

- Ứng dụng: Dùng để nối ống 21 mm với ống băng 16 mm, sử dụng để đóng mở nước khi cần thiết

Van khóa ren ngoài 21 sang ống băng 16 mm trong hệ thống tưới cây [/mota]