contact0987.739.111
[giaban]5,000 VNĐ[/giaban] [tomtat] - Giá: 5. 000 VND/Chiếc[/tomtat]
[mota]

- Ứng dụng: Dùng để nối ống 21 mm với ống nhỏ giọt  16 mm, sử dụng để kết nối thừ nguồn cấp nước ống cứng 21 mm sang ống nhỏ giọt 21 mm
Ren ngoài 21 mm sang ống nhỏ giọt 16 mm


 [/mota]