contact0987.739.111
[giaban]5,000 VNĐ[/giaban] [tomtat] - Giá: 5.000 VND/Chiếc[/tomtat]
[mota]
Dùng để chuyển từ ren 1/2'' ra ống 16mm [/mota]