contact0987.739.111




[giaban]20,000 VNĐ[/giaban] [tomtat] - Giá: 20.000 VND/Chiếc



[/tomtat]
[mota]

  • Lưu lượng nước mỗi nhánh 2l/h
  • Lý tưởng cho các chậu cây
  • Cung cấp nước trực tiếp cho các chậu
  • Một nhánh nhỏ giọt
  • Tổng chiều dài của ống là 55cm.


 [/mota]