contact0987.739.111
[giaban]4,000 VNĐ[/giaban] [tomtat] - Giá: 4.000 VND/Chiếc[/tomtat]
[mota]
  • Áp suất hoạt động từ 1.0 – 1.75 bar
  • Nên sử dụng ở mức áp 1.75 bar để phát huy tối đa hiệu quả. Sử dụng van điều áp để giữ mức áp luôn tại 1.75 bar.
  • Phạm vi phủ: 360°
  • Lưu lượng: 0 – 75 lít/giờ
  • Phạm vi tưới: 0 – 35cm
  • Khoảng cách gắn đầu phun: 1.2 – 1.5m (hoặc mỗi cây gắn 1 đầu phun)
  • Vật liệu: nhựa cao cấp


 [/mota]