contact0987.739.111
[giaban]3,000 VNĐ[/giaban] [tomtat] - Giá: 3.000 VND/Chiếc[/tomtat]
[mota]
    • Lưu lượng mỗi dây: 2  lít/giờ
      Áp suất hoạt động: 0.2 - 3.5 bar


 [/mota]